Klimatyzacja

To coraz cz???ciej spotykane i po???dane wyposa??enie samochodów. W upalne dni ma za zadanie obni??y? temperatur? w kabinie auta. System klimatyzacji wymaga systematycznego serwisowania (minimum raz na 2 lata). Sta??y nadzór nad uk??adem - sprawdzanie szczelno??ci, uzupe??nianie czynnika ch??odz?cego, oleju oraz bie???ca konserwacja pozwala na bezawaryjn?, wydajn? prac?. Do tego celu wyposa??yli??my nasz warsztat w specjalistyczne urz?dzenia, które umo??liwiaj? nam realizacj? procedur zgodnie z zaleceniami producentów.

 


Copyright © 2012 www.autoserwiswroclaw.pl stat4u
ul. Ulanowskiego 23a
53 - 144 Wrocław
tel./fax (071) 338 49 99
sklep@stylauto.com.pl
serwis@stylauto.com.pl

Godziny otwarcia:
pon-piat 9 - 17, sobota 9 - 13